szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna7,75%.133941
.Dane teleadresowe0,57%.9892
.Regulamin Organizacyjny0,02%.321
.Zarząd Szpitala0,02%.344
.Statut0,00%.50
.Budżet0,01%.245
.Redakcja0,30%.5274
.Statystyka0,00%.55
.Wniosek o wszczęciu postępowania administracyjnego0,03%.477
.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym0,00%.10
.Zasoby materiałowe0,00%.6
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,00%.9
.Protokoły0,03%.442
.Zasoby kadrowe0,00%.9
.Ogłoszenie0,01%.186
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.277
.Pretarg na wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie0,02%.321
.Podstawy prawne funkcjonowania0,18%.3078
.Cele działania0,18%.3060
.Jak załatwić ...0,39%.6742
.Struktura organizacyjna0,54%.9395
.Forma prawna0,17%.2893
.Organy Szpitala0,21%.3600
.Tryb działania władz Szpitala0,17%.2961
.Zarząd0,22%.3769
.Inne0,01%.155
.Pozostałe komórki0,37%.6432
.Statut0,23%.4002
.Diagnostyka0,35%.6096
.Oddziały0,54%.9321
.Struktura własnościowa0,20%.3499
.Przepisy wewnętrzne0,16%.2813
.Majątek i finanse0,18%.3133
.Przetargi aktualne0,02%.292
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.0,02%.432
.Strona plików0,01%.132
.Rejestr zmian17,47%.302033
.Dokumenty0,48%.8350
.Ogłasza przetarg nieograniczony na usługi żywienia oraz modernizację kuchni centralnej w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach0,02%.311
.Pomoc0,00%.33
.Wyszukiwarka0,08%.1339
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy leków oraz środków do dezynfekcji.0,02%.269
.Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w pawilonie nr 2 – dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej.0,02%.274
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu I piętra w pawilonie nr 2.0,01%.235
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu I piętra w pawilonie nr 2.0,02%.284
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów żywnościowych.0,01%.230
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy aparatury medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla oddziału rehabilitacji kardiologicznej.0,02%.336
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach Ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem preferencji krajowych na dostawy artykułów czystościowych.0,01%.242
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy worków sanitarnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.0,01%.100
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach informuje, że posiada do wydzierżawienia lub wynajęcia następujące obiekty i lokale:0,03%.453
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem preferencji krajowych na dostawy pieczywa.0,01%.223
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy worków sanitarnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.0,02%.395
.Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Prabutach ul. Kuracyjna 30, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń z zakresu transportu sanitarnego.0,02%.274
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 EURO a dostawy odczynników do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora.0,03%.438
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora.0,02%.385
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO na dostawy leków, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych.0,01%.255
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.0,02%.323
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora.0,02%.294
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.0,02%.262
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.0,01%.205
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.0,01%.221
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na świadczenie usług z zakresu ochrony obiektów, transportu wewnętrznego, utrzymania parku i terenów zielonych oraz zimowego utrzy0,03%.545
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.0,02%.324
.Szpital Specjalistyczny w Prabutach, woj. Pomorskie zatrudni od zaraz 2 lekarzy specjalistów.0,02%.367
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO na świadczenie usług w zakresie żywienia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach.0,01%.208
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę bronchofiberoskopu, gastrofiberoskopu, pulsoksymetru.0,03%.584
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy aparatury medycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.0,04%.671
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dzierżawę automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz podłoży do tego systemu.0,02%.371
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę koncentratorów tlenu.0,02%.265
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie remontu w pawilonie nr 2 - parter.0,02%.335
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO na dzierżawę obiektu kotłowni, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody pitnej oraz zapewnienia dostaw ciepła, pary technologicznej,0,01%.169
.Ogłasza przetarg nieograniczony ustny na n/w sprzęt ruchomy.0,01%.259
.Ogłoszenie0,02%.291
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę kolonofiberoskopu ze źródłem światła.0,01%.231
.Zagospodarowane0,42%.7232
.Do zagospodarowania0,12%.2102
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie remontu w pawilonie nr 2 – parter – (apteka).0,01%.180
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na świadczenie usług z zakresu transportu wewnętrznego, utrzymania parku i terenów zielonych, utrzymania czystości i przejezdności0,02%.319
.Ogłoszenie z dnia 29.08.2005 roku. Szpital Specjalistyczny w Prabutach ul. Kuracyjna 30 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wydzierżawienie pawilonu Nr 5 – ( Zakład Opiekuńczo-Leczniczy).0,02%.266
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Specjalistycznego w Prabutach.0,01%.183
.Ogłoszenie z dnia 21.09.2005 roku Szpital Specjalistyczny w Prabutach ul.Kuracyjna 30 ogłasza II pisemny przetarg ofertowy na wydzierżawienie pawilonu Nr 5 – ( Zakład Opiekuńczo-Leczniczy).0,04%.615
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego.0,02%.381
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi pralnicze.0,02%.264
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.0,02%.364
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, odczynników chemicznych oraz odpadów komunalnych.0,03%.433
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na realizację bonów towarowych.0,02%.286
.Pomoc0,78%.13570
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i unieszkodliwianie odczynników chemicznych.0,01%.218
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.0,04%.634
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych i środków do dezynfekcji.0,02%.326
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy artykułów czystościowych.0,01%.247
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy worków na odpady.0,02%.311
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy artykułów biurowych.0,02%.271
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy artykułów technicznych na bieżące potrzeby remontowe.0,02%.316
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: zakup i dostawę aparatury medycznej.0,02%.419
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: adaptację pomieszczeń kuchni na mieszkania.0,03%.526
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: zakup i dostawy błon rentgenowskich oraz odczynników do obróbki chemicznej błon radiograficznych.0,03%.461
.Przetargi aktualne 20061,93%.33297
.Przetargi rozstrzygnięte 20060,13%.2303
.Przetargi aktualne 20071,29%.22364
.WYGRAJ ŻYCIE0,03%.513
.Przetargi 20080,01%.178
.Przetargi 20080,00%.70
.Przetargi 20090,01%.158
.Przetargi 20081,01%.17470
.Skład Rady Społecznej0,16%.2684
.Uchwały Rady - rok 20080,10%.1708
.Przetargi 20090,60%.10318
.Uchwały Rady - rok 20090,10%.1773
.Uchwały Rady - rok 20100,12%.2078
.Przetargi 20102,64%.45666
.Ogłoszenia - rok 20101,72%.29677
.Przetargi 20110,85%.14701
.Oddziały0,18%.3176
.Oddziały0,18%.3174
.Oddziały0,18%.3173
.Oddziały0,18%.3173
.Oddziały0,18%.3173
.Konkursy 20160,40%.6835
.Zasady publikacji informacji w BIP0,04%.670
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 133941