szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje ogólne:
Dane teleadresowe

     
   
NAZWA:

Szpital Specjalistyczny
w Prabutach Sp. z o.o.

 

MIEJSCOWOŚĆ: Prabuty
WOJEWÓDZTWO: pomorskie
ADRES: ul. Kuracyjna 30
KOD: Prabuty 82-550
KONTAKT:  (+48 55) 262 43 28
 (+48 55) 278 24 35
sekretariat@szpitalprabuty.pl
PREZES:

Grażyna Stachowicz

WICEPREZES:

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH -

GŁÓWNA KSIĘGOWA - PROKURENT:

Janina Napierska

   

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. bierze udział w projekcie: „Pomorskie e-Zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy Informatyczne i Telemedyczne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
informacje udostępnił:Łukasz Brzoza - Administrator BIP
data udostępnienia: 2003-07-01 08:17:26
ostatnia modyfikacja: Łukasz Brzoza - Administrator BIP 2022-05-09 12:11:46 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 PROJEKT UMOWY PAKIET V.pdf
 PROJEKT UMOWY PAKIET IV.2.pdf
 PROJEKT UMOWY PAKIET IV.2.pdf
 PROJEKT UMOWY PAKIET III.pdf
 PROJEKT UMOWY PAKIET II.pdfv
 PROJEKT UMOWY PAKIET I.pdf
 ZASADY.pdf
 ZARZĄDZENIE.pdf
 ZAŁ.3 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET_V.pdf
 ZAŁ.3 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET_IV.2.pdf
 ZAŁ.3 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET_IV.1.pdf
 ZAŁ.3 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET_III.pdf
 ZAŁ.3 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET_II.pdf
 ZAŁ.3 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET_I.pdf
 REGULAMIN.pdf
 OGŁOSZENIE.pdf
 ZAŁĄCZNIK 1 DO PROTOKOŁU NR 3.pdf
 ROZSTRZYGNIĘCIE Z DNIA 15.11.2023.pdf
 PROTOKÓŁ NR 3.pdf
 PROTOKÓŁ NR 2.pdf
 PROTOKÓŁ NR 1.pdf
 OŚWIADCZENIA.pdf
 ZAŁĄCZNIK 1 DO PROTOKOŁU NR 3.pdf
 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.pdf
 PROTOKÓŁ 3.pdf
 PROTOKÓŁ 2.pdf
 PROTOKÓŁ 1.pdf
 OŚWIADCZENIA.pdf
 ZARZĄDZENIE.pdf
 ZAŁĄCZNIK_2.pdf
 ZAŁĄCZNIK_1_ZASADY.pdf
 REGULAMIN KONKURSU.pdf
 OGŁOSZENIE.pdf
 FORMULARZ_OFERT_PAKIET_IV.pdf
 FORMULARZ_OFERT_PAKIET_III.2.pdf
 FORMULARZ_OFERT_PAKIET_III.1.pdf
 FORMULARZ_OFERT_PAKIET_II.pdf
 FORMULARZ_OFERT_PAKIET_I.3.pdf
 FORMULARZ_OFERT_PAKIET_I.2.pdf
 FORMULARZ_OFERT_PAKIET_I.1.pdf
 Zarządzenie.pdf
 ZAŁĄCZNIK 3 FORMULARZ.pdf
 ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIE.pdf
 ZAŁĄCZNIK 1 ZASADY.pdf
 REGULAMIN KONKURSU.pdf
 OGŁOSZENIE.pdf
 Wybór oferty.pdf
 Pytania i odpowiedzi 3.pdf
 Umowa na badanie SF.pdf
 Zalaczniki nr 1,2,3 SF.docx
 Zapytanie ofertowe SF.pdf
 Obowiązek informacyjny dla oferenta ZP 2023.pdf
 Pytania i odpowiedzi 2.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 6A- Wykaz pracowników skierowanych przez Oferenta.docx
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wykaz pracowników.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYMOGI SYSTEMU.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 4A,4B - WYKAZ BADAŃ - WYCENA.xlsx
 ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ OFERTOWY.docx
 ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA DZIERŻAWA.pdf
 Załącznik nr 2A - WYKAZ BADAŃ - BAKTERIOLOGIA.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY - MIKROBIOLOGIA.pdf
 Załącznik nr 1A - WYKAZ BADAŃ.pdf
 Załącznik nr 1 do UMOWY DZIERŻAWA.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA.pdf
 SWKO.pdf
 OGŁOSZENIE.pdf
 UNIEWAŻNIENIE-sig.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 4A,4B - WYKAZ BADAŃ - WYCENA - ZAKTUALIZOWANY.xlsx
 Pytania i odpowiedzi 2-sig.pdf
 Pytania i odpowiedzi 1-sig.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 6A- Wykaz pracowników skierowanych przez Oferenta.docx
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wykaz pracowników.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYMOGI SYSTEMU.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 4A,4B - WYKAZ BADAŃ - WYCENA.xlsx
 ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ OFERTOWY.docx
 ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA DZIERŻAWA.pdf
 Załącznik nr 2A - WYKAZ BADAŃ - BAKTERIOLOGIA.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY - MIKROBIOLOGIA.pdf
 Załącznik nr 1A - WYKAZ BADAŃ.pdf
 Załącznik nr 1 do UMOWY DZIERŻAWA.pdf
 Załącznik nr 1 do UMOWY DZIERŻAWA.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA.pdf
 SWKO-sig.pdf
 OGŁOSZENIE-sig.pdf
 Unieważnienie konkursu.pdf
 Pytania i odpowiedzi-sig.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 6A- Wykaz pracowników skierowanych przez Oferenta.docx
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wykaz pracowników.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYMOGI SYSTEMU.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 4A,4B - WYKAZ BADAŃ - WYCENA.xlsx
 ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ OFERTOWY.docx
 ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA DZIERŻAWA.pdf
 Załącznik nr 2A - WYKAZ BADAŃ - BAKTERIOLOGIA.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY - MIKROBIOLOGIA.pdf
 Załącznik nr 1A - WYKAZ BADAŃ.pdf
 Załącznik nr 1A - WYKAZ BADAŃ.pdf
 Załącznik nr 1 do UMOWY DZIERŻAWA.pdf
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA.pdf
 SWKO.pdf
 OGŁOSZENIE.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet I - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet I - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet I- Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Projekt_umowy_PakietI I.pdf
 Projekt_umowy Pakiet II.pdf
 Projekt_umowy dyżury pakiet V.pdf
 Projekt umowy Pakiet III.pdf
 Projekt umowy Oddział praca PAKIET VII.pdf
 Projekt umowy Oddział praca pakiet VI.pdf
 Projekt umowy koordynacja pakiet IV.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet VII.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet VI.5.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet VI.4.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet VI.3.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet VI.2.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet VI.1.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet V.4.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet V.3.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet V.2.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet V.1.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet IV.4.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet IV.3.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet IV.2.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet IV.1.pdf
 Formularz ofertowy Pakiet III.pdf
 Formularz ofertowy Pakiet I - pielęgniarki.pdf
 Formularz Ofertowy - Pakiet II.pdf
 Formularz_ofertowy Pakiet VI.4.pdf
 Zarządzenie.pdf
 załącznik nr 1.pdf
 Regulamin.pdf
 ogłoszenie.pdf
 Zawiadomienie o unieważnieniu pakietu 82.docx
 Zawiadomienie o unieważnieniu pakietu 33.docx
 Zawiadomienie o wyborze ofert nr 2 i unieważnieniu w częściach.docx
 Zawiadomienie o wyborze ofert.docx
 Zawiadomienie o wyborze ofert nr 1 pak. 75.docx
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.docx
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Informacja z otwarcia ofert.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ nr2.doc
 Załacznik_nr_3 _ZP_20_22_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach (II).doc
 SWZ_ZP_20_22_zmiana trerminów nr 2.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_10_01_2023.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ nr 2.doc
 SWZ_ZP_18_22_zmiana trerminów nr 2.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_10_01_2023.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.doc
 Informacja z otwarcia ofert _po popr. om. rach..doc
 SWZ_ZP_18_22_zmiana trerminów.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_05_01_2023.pdf
 SWZ_ZP_19_22_zmiana trerminów.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_05_01_2023.pdf
 Załącznik_nr_3 _ZP_20_22_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach.doc
 SWZ_ZP_20_22_zmiana trerminów.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_05_01_2023.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty na pakiet 49.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_20_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_20_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_20_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_20_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_20_22_Projekt umowy.doc
 Załacznik_nr_1_ZP_20_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_20_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_30_12_2022.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_19_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_19_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_19_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_19_22_Opis przedmiotu zamówienia.docx
 Załacznik_nr_2_ZP_19_22_Projekt umowy.DOC
 Załacznik_nr_1_ZP_19_22_Formularz ofertowy.doc
 Zał nr 4 do OPZ Przykładowy jadłospis dekadowy dla diety ogólnej.xlsx
 SWZ_ZP_19_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_30_12_2022.pdf
 Załacznik_nr_1_ZP_18_22_Formularz ofertowy.doc
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx
 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty na pak. 49.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_18_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_18_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_18_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_18_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_18_22_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_18_22_Projekt umowy.DOC
 SWZ_ZP_18_22.doc
 Ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane_29_12_2022.pdf
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_17_22_Opis przedmiotu zamówienia_po zmianach.docx
 SWZ_ZP_17_22_zmiana trerminów.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_23_12_2022.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.doc
 Załacznik_nr_1_ZP_17_22_Formularz ofertowy.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pakiet 16.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_17_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_17_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_17_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_17_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_17_22_Opis przedmiotu zamówienia.docx
 Załacznik_nr_2_ZP_17_22_Projekt umowy.DOC
 Załącznik_nr_1_ZP_17_22_Formularz ofertowy.doc
 Zał nr 4 do OPZ Przykładowy jadłospis dekadowy dla diety ogólnej.xlsx
 SWZ_ZP_17_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_16_12_2022.pdf
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Sprostowanie odpowiedzi z dnia 08.12.2022.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane_13_12_2022.pdf
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.docx
 Załacznik nr 2 - Projekt umowy_po zmianach.doc
 Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy-po zmianach.doc
 Załącznik nr 2 - Projekt umowy_po zmianach.doc
 SWZ_ZP_16_22_zmiana terminu.doc
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.docx
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Załącznik Nr 3_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet VIII.2.pdf
 Załącznik Nr 3_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet VIII.1.pdf
 Załącznik Nr 3_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet VII.1.pdf
 Załącznik Nr 3_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet VI.2.pdf
 Załącznik Nr 3_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet VI.1.pdf
 Załącznik Nr 3_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_28_11_22_Formularz ofertowy Pakiet V.2.pdf
 Załącznik Nr 3.2_28_11_22_Formularz ofertowy Pakiet V.1.pdf
 Załącznik Nr 1_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 1_28_11_22_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Ogłoszenie_23_11_22.pdf
 Zarządzenie Prezesa - 23.11.2022.pdf
 Załącznik Nr 1_23_11_22_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_23_11_22.pdf
 Ogłoszenie_23_11_22.pdf
 Załącznik_nr_3_do SWZ_Formularz asortymentowy_po zmianach.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załącznik_nr_6_do SWZ_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_do SWZ_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_do SWZ_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_do SWZ_Formularz asortymentowy.doc
 Załącznik_nr_2_do SWZ_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_do SWZ_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_IZP.271.24.2022.KK.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_24_11_2022.pdf
 Załącznik Nr 4_21_10_2022_Projekt_umowy_Pakiet III.doc
 Załącznik Nr 3_21_10_22_Formularz_ofertowy Pakiet III.docx
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet III - finansowy pielegniarka.docx
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet III - finansowy pielegniarka.docx
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet III - protokół.doc
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet III - harmonogram.doc
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet III- Zakres obowiązków pielęgniarka.doc
 Zestawienie.docx
 Zarządzenie Prezesa - 20.10.2022.docx
 Załącznik Nr 4_21_10_22_Projekt_umowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 4_21_10_22_Projekt_umowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 4_21_10_22_Projekt_umowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 4_21_10_22_Projekt umowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 4_21_10_22_Projekt umowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 3_21_10_22_Formularz_ofertowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 3_21_10_22_Formularz_ofertowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 3_21_10_22_Formularz_ofertowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 3_21_10_22_Formularz ofertowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 3_21_10_22_Formularz ofertowy Pakiet IV.doc
 Regulamin_konkursu_ofert_20_10_22.pdf
 Ogłoszenie_21_10_22.docx
 Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik nr 7B - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - ustawa sankcyjna-dla Podmiotu idestępniającego zasoby.docx
 Załącznik nr 7A - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - ustawa sankcyjna-dla Wykonawców.docx
 Załącznik nr 6 -JEDZ.xml
 Załącznik nr 6 -JEDZ.pdf
 Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualnosci informacji.docx
 Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załacznik nr 2 - Projekt umowy.doc
 Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
 SWZ.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf
 Wniosek o przedłużenie terminu.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
 Informacja z otwarcia ofert_po poprawieniu omyłek.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania.pdf
 Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia Oddymianie Pawilon nr I.pdf
 Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf
 Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc
 Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.docx
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie - oddanie do dyspozycji zasobów.docx
 Załącznik nr 2.2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - ustawa sankcyjna-dla Podmiotu idestępniającego zasoby.docx
 Załącznik nr 2.1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - ustawa sankcyjna-dla Wykonawców.docx
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie - wykluczenie i spełnienie warunków udziału w postępowaniu.docx
 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
 SWZ - ZP-15-22.doc
 8.4 Rzut - Poddasze.pdf
 8.3 Rzut - Piwnica.pdf
 8.2 Rzut - Piętro I.PDF
 8.1 Rzut - Parter.pdf
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_14_22_Formularz asortymentowy_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_14_22_Projekt umowy _po zmianach.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_14_22_Formularz ofertowy_po zmianach.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_29_08_2022 na strone.pdf
 Załącznik Nr 4_29_07_22_Projekt_umowy_Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 3_29_07_22_Formularz_ofertowy_Pakiet V.pdf
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_29_07_2022.pdf
 SWZ_ZP_13_22_zmiana terminu.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_09_09_2022.pdf
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Sprostowanie odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_05_09_2022.pdf
 SWZ_ZP_12_22_zmiana terminu.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ nr2.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załącznik Nr 4_26_08_2022_Projekt_umowy_PakietI I.pdf
 Załącznik Nr 4_26_08_22_Projekt_umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_26_08_22_Projekt umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_26_08_22_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_26_08_22_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_26_08_22_Formularz ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 2_26_08_22_Oświadczenie.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet I - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet I - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet I - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet I- Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_26_07_22.pdf
 Ogłoszenie_26_08_22.pdf
 Załącznik_nr_8_ZP_14_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_14_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_14_22_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_14_22_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_14_22_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_14_22_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_14_22_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_14_22_Formularz asortymentowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_14_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_14_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_26_08_2022.pdf
 Załącznik_nr_2_ZP_14_22_Projekt umowy.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.docx
 Załącznik_nr_8_ZP_13_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_13_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_13_22_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_13_22_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_13_22_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_13_22_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_13_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_13_22_Projekt umowy.doc
 Załacznik_nr_1_ZP_13_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_13_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_12_08_2022.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_13_22_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_11_22_Szczegółowy OPZ_TRANSPORT SANITARNY zad. 1_po zm..docx
 SWZ_ZP_11_22_zmiana trerminów.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_08_08_2022.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.doc
 Załącznik_nr_8_ZP_12_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_12_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_12_22_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_12_22_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_12_22_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_12_22_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_12_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_12_22_Projekt umowy.doc
 Załacznik_nr_1_ZP_12_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_12_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_03_08_2022.pdf
 Załacznik_nr_1_ZP_11_22_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_1_ZP_11_22_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_11_22_Projekt umowy zad. 3.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_11_22_Projekt umowy zad. 2.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_11_22_Projekt umowy zad. 1.doc
 Załącznik_nr_8_ZP_11_22_Instrukcja mycia i dezynfekcji pojazdów do transportu chorych.pdf
 Załącznik_nr_7_ZP_11_22_Umowa powierzenia - transport specjalistyczny.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_11_22_Umowa powierzenia - transport sanitarny.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_11_22_Umowa powierzenia - transport drogowy.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_11_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_11_22_Formularz cenowy.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_11_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_11_22_Szczegółowy OPZ_TRANSPORT SPECJALISTYCZNY zad. 2.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_11_22_Szczegółowy OPZ_TRANSPORT SANITARNY zad. 1.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_11_22_Szczegółowy OPZ_TRANSPORT DROGOWY zad. 3.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_11_22_Projekt umowy zad. 3.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_11_22_Projekt umowy zad. 2.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_11_22_Projekt umowy zad. 1.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_11_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_11_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_02_08_2022.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
 Załącznik Nr 4_29_07_2022_Projekt_umowy_PakietI IV.pdf
 Załącznik Nr 4_29_07_22_Projekt_umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_29_07_22_Projekt_umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_29_07_22_Projekt_umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_29_07_22_Formularz_ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_29_07_22_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_29_07_22_Formularz_ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_29_07_22_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_29_07_22_Oświadczenie.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet IV - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet IV- protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet IV - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet IV- Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_29_07_22.pdf
 Ogłoszenie_29_07_22.pdf
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_28_06_2022 na strone.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet VI- Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Załącznik Nr 4_21_06_2022_Projekt_umowy_Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 4_21_06_22_Projekt_umowy_Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 4_21_06_22_Projekt_umowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_21_06_22_Projekt_umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_21_06_22_Projekt_umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_21_06_22_Projekt_umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_21_06_22_Formularz_ofertowy_Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 3_21_06_22_Formularz_ofertowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 3_21_06_22_Formularz_ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_21_06_22_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_21_06_22_Formularz_ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_21_06_22_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_21_06_22_Oświadczenie.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet VI - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet VI - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet VI - harmonogram.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_21_06_22.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_21_06_22.pdf
 Ogłoszenie_21_06_22.pdf
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_11_07_2022.pdf
 SWZ_ZP_10_22_po zmianach.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.doc
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.docx
 Załacznik_nr_1_ZP_10_22_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_10_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5a_ZP_10_22_Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_10_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4a_ZP_10_22_Wykaz osób skierowanych do realizacji zam..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_10_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_10_22_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Zalacznik_nr_2_ZP_10_22_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_10_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_10_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_28_06_2022.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_2022_Projekt_umowy_Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt_umowy Pakiet XI.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt_umowy Pakiet VIII.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt_umowy Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt_umowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt_umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt_umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt_umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt umowy Pakiet X.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt umowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 4_20_05_22_Projekt umowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz_ofertowy Pakiet XI.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz_ofertowy Pakiet VIII.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz_ofertowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz_ofertowy Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz_ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz_ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz ofertowy Pakiet X.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz ofertowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 3_20_05_22_Formularz ofertowy Pakiet VI.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet IX - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet V - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet V - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet V - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet V - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_20_05_22.pdf
 Ogłoszenie_20_05_22.pdf
 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty zad. 1 i unieważnieniu postępowania.docx
 Informacja z otwarcia ofert_po poprawieniu omyłek.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.docx
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_17_05_2022.pdf
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_13_05_2022.pdf
 SWZ_ZP_9_22_zmiana terminu.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_9_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_9_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_9_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_9_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_9_22_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_9_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_9_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_06_05_2022.pdf
 Załącznik_nr_7_ZP_8_22_Umowa powierzenia - transport specjalistyczny.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_8_22_Umowa powierzenia - transport sanitarny.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_8_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_8_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_8_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_8_22_ Formularz asortymentowo-cenowy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_8_22_ Formularz asortymentowo-cenowy.docx
 Załacznik_nr_2_ZP_8_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_8_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_8_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_05_05_2022.pdf
 Zawiadomienie o wyborze ofert.docx
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Załacznik_nr_2_do SWZ_Projekt umowy_po zmianach_nr_2.doc
 Załącznik_nr_3_do SWZ_Formularz asortymentowy_po zmianach_nr_2.doc
 Załacznik_nr_2_do SWZ_Projekt umowy_po zmianach_nr_2.doc
 SWZ_ZP_7_22_zmiana treści SWZ_nr_2.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_22_04_2022.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ_nr_2.doc
 Załącznik_nr_5_do SWZ_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z. -po zmianach.docx
 Załącznik_nr_4_do SWZ_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy_po zmianach.docx
 Załącznik_nr_3_do SWZ_Formularz asortymentowy_po zmianach.doc
 Załacznik_nr_2_do SWZ_Projekt umowy_po zmianach.doc
 SWZ_ZP_7_22_zmiana treści SWZ.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_21_04_2022.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załącznik_nr_5_ZP_6_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z. -po zmianach.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_6_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy_po zmianach.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_6_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy_po zmianach.docx
 SWZ_ZP_6_22_zmiana treści SWZ.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_22_04_2022.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załącznik_nr_6_do SWZ_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_do SWZ_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_do SWZ_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_do SWZ_Formularz asortymentowy.doc
 Załącznik_nr_1_do SWZ_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_2_do SWZ_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_7_22.doc
 Ogłoszenie o zamóweiniu_opublikowane_15_04_2022.pdf
 Załacznik_nr_2_ZP_6_22_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_6_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_6_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_6_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_6_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_6_22_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_6_22_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_6_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_14_04_2022.pdf
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania
 Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 SWZ_ZP_2_22_zmiana terminu.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_09_03_22.pdf
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_09_03_22.pdf
 Zalacznik_nr_3 _ZP_3_22_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach.pdf
 SWZ_ZP_3_22_zmiana terminu.pdf
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_.pdf
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Załacznik_nr_2_ZP_3_22_Projekt umowy_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_3_22_Projekt umowy_po zmianach.doc
 SWZ_ZP_3_22_zmiana terminu.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_04_03_22.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ nr2.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_5_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_5_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_5_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_5_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_5_22_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_5_22_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_5_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_04_03_2022.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_2_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_2_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_2_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_2_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_2_22_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_2_22_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_2_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_03_03_2022.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_4_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_4_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_4_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_4_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_4_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_4_22_Projekt umowy_.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_4_22_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_4_22_Projekt umowy_.doc
 SWZ_ZP_4_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_25_02_2022.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_4_22_Projekt umowy_.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_3_22_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_3_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_3_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_3_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_3_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_3_22_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_3_22_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_3_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_25_02_2022.pdf
 Załącznik_nr_4_ZP_4_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_4_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_4_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_4_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_4_22_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_4_22_Projekt umowy_.doc
 SWZ_ZP_4_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_25_02_2022.pdf
 Zawiadomienie o wyborze ofert.docx
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz_ofertowy Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_2022_Projekt_umowy_Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt_umowy Pakiet X.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet XI.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet VIII.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_15_02_22_Projekt umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz_ofertowy Pakiet X.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet XI.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet VIII.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_15_02_22_Formularz ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_15_02_22_Oświadczenie.pdf
 Załącznik Nr 1_15_02_22_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet IX - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet IX - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet IX - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet IX - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet IX - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_15_02_22.pdf
 Ogłoszenie_15_02_22.pdf
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ nr 2.doc
 Załącznik_nr_3 _ZP_16_21_Formularz asortymentowo-cenowy_ po zmianach.doc
 SWZ_ZP_16_21 - zmiana terminu.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_25_01_22.pdf
 SWZ_ZP_1_22_zmiana terminu (II).doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_24_01_2022.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_21_01_2022.pdf
 SWZ_ZP_1_22_zmiana terminu (I).doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_1_22_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_1_22_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_1_22_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_1_22_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_1_22_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_1_22_Projekt umowy_.doc
 SWZ_ZP_1_22.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_17_01_2022.pdf
 Zawiadomienie nr 4 o wyborze oferty.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_30_12_2021.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_19_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_19_21_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_19_21_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_19_21_Opis przedmiotu zamówienia.docx
 Załącznik_nr_1_ZP_19_21_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_19_21_Projekt umowy.doc
 Zał nr 5 do OPZ Raport zmiany ilości zamówionych posiłków.docx
 Zał nr 4 do OPZ Przykładowy jadłospis dekadowy dla diety ogólnej.xlsx
 Zał nr 3 do OPZ Zestawienie średnia liczba pacjentów XI 2020-X 2021.xlsx
 Zał nr 2 do OPZ Roczne zestawienie ilości poszczególnych diet za okres XI2020-X 2021.doc
 Zał nr 1 do OPZ Zestawienie ilości posiłków w okresie XI 2020-X2021.xlsx
 SWZ_ZP_19_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_30_12_21.pdf
 Załącznik_nr_1_ZP_19_21_Formularz ofertowy.doc
 Zawiadomienie o wyborze ofert.doc
 Zawiadomienie nr 3 o unieważnieniu postępowania.docx
 Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_16_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_16_21_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_16_21_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_16_21_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_16_21_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_16_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_16_21_Formularz ofertowy.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_16_21_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_16_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf
 Zawiadomienie o wyborze ofert nr 2 i unieważnieniu postępowania.docx
 Informacja z otwarcia ofert po popr. om.rachunkowych.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_17_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_17_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_17_21_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_17_21_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_17_21_Opis przedmiotu zamówienia.docx
 Załącznik_nr_1_ZP_17_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_17_21_Projekt umowy.doc
 Zał nr 5 do OPZ Raport zmiany ilości zamówionych posiłków.docx
 Zał nr 4 do OPZ Przykładowy jadłospis dekadowy dla diety ogólnej.xlsx
 Zał nr 3 do OPZ Zestawienie średnia liczba pacjentów XI 2020-X 2021.xlsx
 Zał nr 2 do OPZ Roczne zestawienie ilości poszczególnych diet za okres XI2020-X 2021.doc
 Zał nr 1 do OPZ Zestawienie ilości posiłków w okresie XI 2020-X2021.xlsx
 SWZ_ZP_17_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_17_12_2021.pdf
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_30_11_2021.docx
 Załącznik Nr 4_08_12_21_Projekt_umowy_Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_08_12_21_Formularz ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_08_12_21_Oświadczenie.pdf
 Załącznik Nr 1_08_12_21_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet I - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet I - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet I - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet I- Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet I - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_08_12_21.pdf
 Ogłoszenie_08_12_2021.pdf
 Zawiadomienie o wyborze ofert nr 1.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOTY NA SFIN. ZAMÓWIENIA.docx
 SWZ_ZP_15_21_zmiana terminu.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_01_12_2021.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ nr 2.doc
 Zawiadomienie o wyborze ofert nr 2.docx
 Załacznik_nr_2_ZP_15_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_29_11_2021.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 SWZ_ZP_15_21_zmaian terminu.doc
 Zawiadomienie o wyborze ofert nr 1 oraz unieważnieniu postępowania.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty nr 2.docx
 Informacja z otwarcia ofert po popr. omyłek rach. 2.doc
 Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_15_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_15_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_15_21_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_15_21_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_15_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_15_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_15_21_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_15_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_23_11_2021.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty nr 1.docx
 Informacja z otwarcia ofert po popr. omyłek rach..doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_14_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_14_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_14_21_Oświadczenie dotyczące Podmiotu u.z..docx
 Załącznik_nr_4_ZP_14_21_Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_14_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_14_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_14_21_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_14_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_03_11_2021.pdf
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.doc
 Załącznik_nr_3_do SWZ_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_13_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 SWZ_ZP_13_21_po zmianach.doc
 Ogłoszenbie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_29_10_2021.pdf
 Załącznik_nr_3 _ZP_11_21_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach (II).doc
 Załacznik_nr_2_ZP_11_21_Projekt umowy_po zmianach (II).doc
 SWZ_ZP_11_21_po zmianach (II).doc
 Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia opublikowane_29_10_2021.pdf
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ_nr_2.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_27_10_2021.docx
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ_nr2.doc
 Załacznik_nr_2_ZP_11_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_3 _ZP_11_21_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmian.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_11_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 SWZ_ZP_11_21_po zmianach.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane_25_10_21.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt_umowy_Pakiet X.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt_umowy Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt umowy Pakiet VIII.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt umowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt umowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt umowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt umowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_18_10_21_Projekt umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz_ofertowy Pakiet X.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz_ofertowy Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz ofertowy Pakiet VIII.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz ofertowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz ofertowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz ofertowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_18_10_21_Formularz ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_18_10_21_Oświadczenie.pdf
 Załącznik Nr 1_18_10_21_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet X - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet X - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet X - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet X - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet X - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet X - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_18_10_21.pdf
 Ogłoszenie_18_10_2021.pdf
 abc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_9_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 Zmiana treści SWZ_ZP_9_21 - zmiana terminu.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_9_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane_13_10_2021.pdf
 Załącznik Nr 3_05_10_21_Formularz ofertowy Pakiet IV - poprawiony.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
 Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załącznik Nr 4_05_10_21_Projekt_umowy_Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_05_10_21_Projekt umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_05_10_21_Projekt umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_05_10_21_Projekt umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_05_10_21_Formularz ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_05_10_21_Formularz ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_05_10_21_Formularz ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_05_10_21_Formularz ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_05_10_21_Oświadczenie.pdf
 Załącznik Nr 1_05_10_21_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet IV - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet IV - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet IV - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet IV - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet IV - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_05_10_21.pdf
 Ogłoszenie_05_10_2021.pdf
 Ogłoszenie_05_10_2021.pdf
 Załącznik_nr_2_ZP_13_21_Projekt umowy.doc
 Zalacznik_nr_1_ZP_13_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_13_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_13_21_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_13_21_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_13_21_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_13_21_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_3_do SWZ_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_13_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_13_21_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_13_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_05_10_2021.pdf
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.docx
 Zalacznik_nr_2_ZP_11_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_11_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_11_21_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_11_21_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_11_21_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_11_21_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_11_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_11_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_11_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_11_21_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_11_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_24_09_21.pdf
 Informacja z otwarcia ofert _po popr.omyłek. rachunk..doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_9_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_9_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_9_21_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_9_21_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_9_21_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_9_21_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_9_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3 _ZP_9_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_9_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_9_21_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_9_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_15_09_2021.pdf
 zapyt. ofert. spr fin 2021-2022.pdf
 Zalaczniki nr 1,2,3 SF 2021-2022.docx
 Umowa badanie SF.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 4.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 3.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 2.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 1.pdf
 Załącznik nr 9 do SWZ PFU.pdf
 Zalacznik_nr_4_do_SWZ-wzor_umowy.docx
 zalacznik nr 11 do SWZ - oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie.docx
 zalacznik nr 8 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamowienia.docx
 zalacznik nr 7 do SWZ - oswiadczenie o GK.docx
 zalacznik nr 6 do SWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx
 zalacznik nr 5 do SWZ - Karta gwarancyjna do umowy.doc
 Zalacznik nr 3 do SWZ - wykaz osob.docx
 Zalacznik nr 2B do SWZ.docx
 Zalacznik nr 2A do SWZ.docx
 Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx
 SWZ.docx
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_10_09_2021.pdf
 Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_8_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Załącznik_nr_3 _ZP_8_21_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_8_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 SWZ_ZP_8_21_po zmianach.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_10_09_2021.pdf
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie 1.docx
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.docx
 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_30_07_2021.docx
 Załącznik nr 9 do SWZ PFU.pdf
 zalacznik nr 11 do SWZ - oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie.docx
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 4.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 3.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 2.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 1.pdf
 zalacznik nr 8 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamowienia.docx
 zalacznik nr 7 do SWZ - oswiadczenie o GK.docx
 zalacznik nr 6 do SWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx
 zalacznik nr 5 do SWZ - Karta gwarancyjna do umowy.doc
 Zalacznik_nr_4_do_SWZ-wzor_umowy.docx
 Zalacznik nr 3 do SWZ - wykaz osob.docx
 Zalacznik nr 2B do SWZ.docx
 Zalacznik nr 2A do SWZ.docx
 Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx
 SWZ.docx
 Ogłoszenie o zamówieniu_23_08_2021.pdf
 Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie 2.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Zalacznik_nr_2_ZP_8_21_Projekt_umowy.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_8_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_8_21_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_8_21_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_5_ZP_8_21_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_8_21_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_8_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_8_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_8_21_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_8_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_13_08_21.pdf
 Zmiana treści SWZ.docx
 Załącznik nr 9 do SWZ PFU_po zmianach2.pdf
 SWZ po zmianach.docx
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_11_08_2021.pdf
 Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy dla Zadania nr 2.docx
 Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy dla zadania nr 1.docx
 załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy dla zadania nr 1.docx
 załącznik nr 4 do SWZ - wzor umowy dla Zadania nr 2.docx
 załącznik nr 4 do SWZ - wzor umowy dla zadania nr 1.docx
 Załącznik nr 9 do SWZ PFU.pdf
 załącznik nr 11 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 4.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 3.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 2.pdf
 Załącznik nr 10 do SWZ - zgoda Wojewody Pomorskiego str 1.pdf
 Załącznik nr 9 do SWZ PFU.pdf
 załącznik nr 8 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx
 załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o GK.docx
 załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
 załącznik nr 5 do SWZ - Karta gwarancyjna do umowy.doc
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz osób.docx
 Załącznik nr 2B do SWZ.docx
 Załącznik nr 2A do SWZ.docx
 Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx
 załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy dla Zadania nr 2.docx
 załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy dla zadania nr 1.docx
 SWZ.docx
 SWZ.docx
 Ogłoszenie o zamówieniu_30_07_2021.pdf
 Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_30_06_2021.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_6_21_Opis przedmiotu zamówienia_po zmianach.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_6_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ_nr_2.doc
 Zmiana treści SWZ.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załącznik Nr 4_17_06_21_Projekt_umowy_Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_17_06_21_Projekt_umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_17_06_21_Projekt_umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_17_06_21_Projekt_umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_17_06_21_Formularz_ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_17_06_21_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_17_06_21_Formularz_ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_17_06_21_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_17_06_21_Oświadczenie.pdf
 Załącznik Nr 1_17_06_21_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet IV - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet IV - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet IV - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet IV - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet IV - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_17_06_21.pdf
 Ogłoszenie_17_06_21.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_6_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_6_21_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_6_21_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_6_21_Opis przedmiotu zamówienia.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_6_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_6_21_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_6_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_16_06_2021.pdf
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_02_06_2021.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Schemat Organizacyjny.pdf
 Informacja z otwarcia ofert - po poprawieniu omyłek w ofertach.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.doc
 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_5_21_Projekt_umowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_5_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_5_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_5_21_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_5_21_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_5_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_5_21_Formularz ofertowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_5_21_Projekt umowy.doc
 SWZ_ZP_5_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_14_05_21.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.doc
 Załącznik Nr 4_20_04_21_Projekt_umowy_Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 4_20_04_21_Projekt_umowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 4_20_04_21_Projekt_umowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 4_20_04_21_Projekt_umowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_20_04_21_Projekt_umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_20_04_21_Projekt_umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_20_04_21_Projekt_umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_20_04_21_Formularz_ofertowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 3_20_04_21_Formularz_ofertowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 3_20_04_21_Formularz_ofertowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 3_20_04_21_Formularz_ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_20_04_21_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_20_04_21_Formularz_ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_20_04_21_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_20_04_21_Oświadczenie.pdf
 Załącznik Nr 1_20_04_21_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet VII - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet VII - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet VII - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet VII - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet VII - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_20_04_21.pdf
 Ogłoszenie_20_04_21.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacja o wizji lokalnej.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_4_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_4_21_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_4_21_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_4_21_Wykaz majątku ciepłowniczego.pdf
 Załącznik_nr_3_ZP_4_21_Opis przedmiotu zmówienia.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_4_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_4_21_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_4_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_31_03_2021.docx
 Załącznik_nr_8_ZP_3_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_3_21_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_3_21_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_3_21_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_3_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_3_21_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_3_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_3_21_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_3_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 Załącznik_nr_3 _ZP_2_21_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_2_21_Projekt umowy_do pakietu_nr_3_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_2_21_Projekt umowy_do pakietu_nr_2_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_2_21_Projekt umowy_do pakietu_nr_1_po zmianach.doc
 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 SWZ_ZP_2_21_po zmianach.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30_03_2021.pdf
 Załącznik_nr_7_ZP_2_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_2_21_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_2_21_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_2_21_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_3 _ZP_2_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_2_21_Projekt umowy_do pakietu_nr_3.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_2_21_Projekt umowy_do pakietu_nr_2.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_2_21_Projekt umowy_do pakietu_nr_1.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_2_21_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_2_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_1_21_Projekt umowy_po zmianach.doc
 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.doc
 Załącznik_nr_8_ZP_1_21_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_1_21_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
 Załącznik_nr_6_ZP_1_21_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_1_21_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_1_21_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_1_21_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_1_21_Projekt umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_1_21_Formularz ofertowy.doc
 SWZ_ZP_1_21.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_03_03_2021.pdf
 Załącznik Nr 4_16_02_21_Projekt_umowy_Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 4_16_02_21_Projekt_umowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 4_16_02_21_Projekt_umowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 4_16_02_21_Projekt_umowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_16_02_21_Projekt_umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_16_02_21_Projekt_umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_16_02_21_Projekt_umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_16_02_21_Formularz_ofertowy_Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 3_16_02_21_Formularz_ofertowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 3_16_02_21_Formularz_ofertowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 3_16_02_21_Formularz_ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_16_02_21_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_16_02_21_Formularz_ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_16_02_21_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_16_02_21_Oświadczenie.pdf
 Załącznik Nr 1_16_02_21_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet VII - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet VII - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet VII - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet VII - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet VII - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_16_02_21.pdf
 Ogłoszenie_16_02_21.pdf
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacje z otwarcia ofert dodatkowych na zad. 8.doc
 Załącznik_nr_4 _ZP_14_20_Formularz asortymentowo-cenowy zad.8.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_14_20_Formularz ofertowy_zad. 8.doc
 Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych na zadanie 8.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_14_20_Wzór umowy_po zmianach.doc
 SIWZ_ZP_14_20 - zmiana terminu.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_14_20.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_07_01_2021.docx
 Informacje z otwarcia ofert_ po popr. omyłek rachunkowych.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ po popr. omyłek rachunkowych.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_31_12_2020.docx
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Załącznik_nr_5_ZP_14_20_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_14_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_14_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_14_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_14_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_14_20.doc
 Ogłoszenie o zamowieniu_opublikowane.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_13_20.doc
 SIWZ_ZP_12_20 - zmiana terminu.doc
 Pytania_i_odpowiedzi.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_22_12_2020.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_11_20_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_11_20_Formularz ofertowy_po zmianach.doc
 SIWZ_ZP_11_20_po zmianach.doc
 Pytania_i_odpowiedzi.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_21_12_2020.docx
 Załącznik_nr_ 5_do_ZP_13_20_ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc
 Załącznik_nr_ 4_do_ZP_13_20_ Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
 Załącznik_nr_ 3_do_ZP_13_20_ Formularz oferty.docx
 Załącznik_nr_ 2_do_ZP_13_20_Projekt umowy.docx
 Załącznik_nr_ 2_do_ZP_13_20_Projekt umowy.docx
 Załącznik_nr_6_do_ZP_13_20_ Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_1_ do_ZP_13_20_OPZ (Opis przedmiotu zamówienia).docx
 Zał nr 5 do OPZ Raport zmiany ilości zamówionych posiłków.docx
 Zał nr 4 do OPZ Przykładowy jadłospis dekadowy dla diety ogólnej.xlsx
 Zał nr 3 Zestawienie przetarg Srednia liczba pacjentów XII 2019-XI 2020.xlsx
 Zał nr 2 do OPZ Roczne zestawienie ilości poszczególnych diet za okres XII 2019-XI 2020.doc
 Zał nr 1 do OPZ Zestawienie ilości posiłków w okresie XII 2019-XI2020.xlsx
 Ogłoszenie o zamówieniu ZP_13_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu ZP_13_20.doc
 Załącznik_nr_5_ZP_12_20_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_12_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_12_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_12_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_12_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_12_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_15_12_2020.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_11_20_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_11_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_11_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_11_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_11_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_11_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_14_12_2020.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zad. 43.doc
 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty na zad. 43.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Informacje z otwarcia ofert dodatkowych na zad. 42.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zad. 10.doc
 Uściślenie odpowiedzi na pytanie nr 1.doc
 SIWZ_ZP_10_20 - zmiana terminu II.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _opublikowane_02_12_2020.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_9_20_Formularz asortymentowo-cenowy dla zad. 42.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_9_20_Formularz ofertowy -oferty dodatkowe.doc
 Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych na zadanie 42 - zmiana terminu.doc
 Załącznik_nr_4 _ZP_10_20_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmainach.doc
 SIWZ_ZP_10_20 - zmiana terminu.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_10_20.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_01_12_2020.docx
 Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych Asclepios i Urtica na zadanie 42.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_30_11_2020.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_9_20_Formularz asortymentowo-cenowy dla zad. 42.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_9_20_Formularz ofertowy -oferty dodatkowe.doc
 Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych Asclepios i Urtica na zadanie 42.doc
 Informacje z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek.doc
 Informacja - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia II.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_10_20_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_10_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_10_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_10_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_10_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_10_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_25_11_2020.docx
 Informacja - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia.docx
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Załącznik_nr_4 _ZP_9_20_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach.doc
 SIWZ_ZP_9_20 - zmiana terminu.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_9_20.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zmiana terminu.pdf
 Załącznik_nr_8_ZP_9_20_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_9_20_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_7_ZP_9_20_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_9_20_Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu.rtf
 Załącznik_nr_5_ZP_9_20_Oświadczenie o niezaleganiu.rtf
 Załącznik_nr_4 _ZP_9_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_9_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_9_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_9_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_9_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_05_10_2020.pdf
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_8_20 - po popr. omyłek rachunk. i pisarskich.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_8_20.doc
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet XII.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet XI.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet X.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet VIII.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 4_22_09_20_Projekt_umowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet XII.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet XI.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet X.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet VIII.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet VI.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet V.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet IX.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet IV.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet III.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet II.pdf
 Załącznik Nr 3_22_09_20_Formularz_ofertowy Pakiet I.pdf
 Załącznik Nr 2_22_09_20_Oświadczenie.pdf
 Załącznik Nr 1_22_09_20_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet XII - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet XII - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet XII - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet XII - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet XII - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_22_09_20.pdf
 Ogłoszenie_22_09_20.pdf
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_7_20 po popr. omyłek rachunkowych.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_7_20.doc
 Załącznik_nr_4 _ZP_8_20_Formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_8_20_Wzór umowy_tekst jednolity po zmianach.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_8_20_Formularz ofertowy_po zmianach.doc
 SIWZ_ZP_8_20_po zmianach.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_8_20.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu.pdf
 Załącznik_nr_4 _ZP_7_20_Formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_7_20_Formularz ofertowy - po zmianach.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_7_20.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_27_08_2020.docx
 Załącznik_nr_8_ZP_8_20_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_8_20_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_7_ZP_8_20_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_8_20_Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu.rtf
 Załącznik_nr_5_ZP_8_20_Oświadczenie o niezaleganiu.rtf
 Załącznik_nr_4 _ZP_8_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_8_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_8_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_8_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_8_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_18_08_2020.pdf
 Załącznik_nr_8_ZP_7_20_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_7_20_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_7_ZP_7_20_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_7_20_Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu.rtf
 Załącznik_nr_5_ZP_7_20_Oświadczenie o niezaleganiu.rtf
 Załącznik_nr_4 _ZP_7_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_7_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_7_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_7_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_7_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_7_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_11_08_2020.pdf
 Załącznik Nr 4_07_08_20_Projekt_umowy.pdf
 Załącznik Nr 3_07_08_20_Formularz_ofertowy.docx
 Załącznik Nr 2_07_08_20_Oświadczenie.doc
 Załącznik Nr 1_07_08_20_Zasady i szczegółowe warunki.doc
 Zał_nr 4 do umowy - finansowy pielegniarka.docx
 Zał_nr 3 do umowy - protokół.doc
 Zał_nr 4 do umowy - finansowy pielegniarka.docx
 Zał_nr 3 do umowy - protokół.doc
 Zał_nr 2 do umowy - harmonogram.doc
 Zał_nr 1 do umowy - Zakres obowiązków pielęgniarka.doc
 Zał_nr 1 do umowy - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.doc
 Regulamin_konkursu_ofert_07_08_20.pdf
 Ogłoszenie_07_08_20.docx
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_28_07_2020.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 Załącznik_nr_4_ZP_6_20_ Formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_6_20_Wzor umowy_transport sanitarny- po zmianach.doc
 SIWZ_ZP_6_20 - po zmianach.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_6_20.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_03_07_2020.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_6_20_Umowa powierzenia - transport specjalistyczny.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_6_20_Umowa powierzenia - transport sanitarny.doc
 Załącznik_nr_6_ZP_6_20_Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_6_20_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
 Załącznik_nr_4_ZP_6_20_ Formularz asortymentowo-cenowy.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_6_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_6_20_Wzor umowy_transport sanitarny.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_6_20_Wzor umowy _transport specjalistyczny.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_6_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_6_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_ZP_6_2020.docx
 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy_Pakiet X.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy_Pakiet IX.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy Pakiet VIII.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy Pakiet III.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy_Pakiet XI.docx
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy_Pakiet X.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy_Pakiet IX.doc
 Załącznik Nr 4_16_06_20_Projekt_umowy_Pakiet XI.pdf
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy Pakiet VIII.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy Pakiet III.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 3_16_06_20_Formularz_ofertowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 2_16_06_20_Oświadczenie.doc
 Załącznik Nr 1_16_06_20_Zasady i szczegółowe warunki.doc
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet XI - finansowy pielegniarka.docx
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet XI - protokół.doc
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet XI - harmonogram.doc
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet XI - Zakres obowiązków pielęgniarka.doc
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet XI - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.doc
 Regulamin_konkursu_ofert_16_06_20.pdf
 Ogłoszenie_16_06_20.docx
 Sprostowanie, ogłoszenie zmian, dodatkowych informacji - opublikowane.pdf
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_27_05_2020.docx
 Zmiana SIWZ II.pdf
 Ujednolicony Załącznik nr 7 - wzór umowy.pdf
 Ujednolicony Załącznik nr 7 - wzór umowy.pdf
 Ujednolicony Załącznik nr 2A - Szczegółowe wymagania techniczne.doc
 Sprostowanie, ogłoszenie zmian, dodatkowych informacji - II.pdf
 Sprostowanie, ogłoszenie zmian, dodatkowych informacji - I.pdf
 SIWZ - ujednolicony.pdf
 SPECYFIKACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA.pdf
 RZUT Z ZAKRESEM PRAC ADAPTACYJNYCH.pdf
 Pytania i odpowiedzi.pdf
 PROJEKT WENTYLACJI.pdf
 PROJEKT OSŁON STAŁYCH PRACOWNI TK 2011.pdf
 PROJEKT OSŁON STAŁYCH PRACOWNI TK 2011.pdf
 PROJEKT OSŁON STAŁYCH PRACOWNI RTG 2017.pdf
 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane.pdf
 Zmiana SIWZ - przesunięcie terminu składania ofert.pdf
 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_28_04_2020.docx
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt_umowy Pakiet XIII.pdf
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt_umowy Pakiet XII.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt_umowy Pakiet XI.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt_umowy Pakiet X.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt_umowy Pakiet IX.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet VIII.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet III.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 4_29_04_20_Projekt umowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz_ofertowy Pakiet XIII.docx
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz_ofertowy Pakiet XII.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz_ofertowy Pakiet XI.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz_ofertowy Pakiet X.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz_ofertowy Pakiet IX.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet VIII.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet III.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 3_29_04_20_Formularz ofertowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 2_29_04_20_Oświadczenie.doc
 Załącznik Nr 1_29_04_20_Zasady i szczegółowe warunki.doc
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet XIII - finansowy pielegniarka.docx
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet XIII - protokół.doc
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet XIII - harmonogram.doc
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet XIII - Zakres obowiązków pielęgniarka.doc
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet XIII - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.doc
 Regulamin_konkursu_ofert_29_04_20.pdf
 Ogłoszenie_29_04_20.docx
 Załącznik nr 9 - Identyfikator postepowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik nr 8 - JEDZ.pdf
 Załącznik nr 7 - wzór umowy.pdf
 Załącznik nr 7 - wzór umowy.pdf
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie - brak zakazu o ubieganie się o udzielenie zamówienia.docx
 Załącznik nr 5 - Oświadczenie - braku wyroku lub decyzji w sprawie zalegania z uiszczaniem podatków.docx
 Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.docx
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.docx
 Załącznik nr 2B - Wytyczne realizacyjne.pdf
 Załącznik nr 2A - Szczegółowe wymagania techniczne.doc
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
 SIWZ.pdf
 espd-request.xml
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy Pakiet VI po zmianach.doc
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy Pakiet V po zmianach.doc
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet VI po zmianach.doc
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet V po zmianach.doc
 Wyjaśnienie.docx
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy_Pakiet VII.pdf
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy Pakiet III.doc
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 4_26_03_20_Projekt_umowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet VII.docx
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet III.doc
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 3_26_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 2_26_03_20_Oświadczenie.doc
 Załącznik Nr 1_26_03_20_Zasady i szczegółowe warunki.doc
 Zał_nr 4 do umowy Pakiet VII - finansowy pielegniarka.docx
 Zał_nr 3 do umowy Pakiet VII - protokół.doc
 Zał_nr 2 do umowy Pakiet VII - harmonogram.doc
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet VII - Zakres obowiązków pielęgniarka.doc
 Zał_nr 1 do umowy Pakiet VII - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.doc
 Regulamin_konkursu_ofert_26_03_20.pdf
 Ogłoszenie_26_03_20.docx
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_26_03_2020.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_4_20.doc
 Załącznik_nr_5_ZP_4_20_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_4_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_4_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_4_20_Wzór umowy_na zadanie_nr_3.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_4_20_Wzór umowy_na zadanie_nr_2.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_4_20_Wzór umowy_na zadanie_nr_1.docx
 Załącznik_nr_1_ZP_4_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_4_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_06_03_2020.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nr 2.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_3_20 - po poprawieniu omyłek rachunkowych (1).doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt_umowy Pakiet IX.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet VIII.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet III.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 4_02_03_20_Projekt umowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 3_02_03_20_Formularz_ofertowy Pakiet IX.doc
 Załącznik Nr 3_02_03_20_Formularz ofertowy Pakiet VIII.doc
 Załącznik Nr 3_02_03_20_Formularz ofertowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 3_02_03_20_Formularz ofertowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 3_02_03_20_Formularz ofertowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 3_02_03_20_Formularz ofertowy Pakiet IV.doc
 Załącznik Nr 3_02_03_20_Formularz ofertowy Pakiet I,II,III.doc
 Załącznik Nr 2_02_03_20_Oświadczenie.doc
 Załącznik Nr 1_02_03_20_Zasady i szczegółowe warunki.doc
 Regulamin_konkursu_ofert_02_03_20.pdf
 Ogłoszenie_02_03_20.docx
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_3_20.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nr 1.doc
 Załącznik_nr_5_ZP_3_20_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_3_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_3_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_3_20_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_3_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_3_20.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_19_02_2020.docx
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_2_20.doc
 SIWZ_ZP_2_20 - po zmianach z dnia_14_02_2020_zmiana terminu.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_2_20_nr_2.doc
 Ogoszenie o zmianie ogoszenia_opublikowane_14_02_2020.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_2_20_Wzór umowy na zadanie 5_po zmianach z dnia 11_02_2020.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_2_20_Wzór umowy na zadania od 1 do 4_po zmianach z dnia 11_02_2020.doc
 SIWZ_ZP_2_20 - po zmainach z dnia_11_02_2020_zmiana terminu.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_2_20.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_11_02_2020.docx
 Ogłoszenie zamówieniu_opublikowane _06_02_2020.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_2_20_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_2_20_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_2_20_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_2_20_Wzór umowy na zadanie 5.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_2_20_Wzór umowy na zadania od 1 do 4.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_2_20_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_2_20.doc
 Ogłoszenie zamówieniu_opublikowane _06_02_2020.docx
 Sprawozdanie z działalności Zarządu 1.01.-31.12.2016.pdf
 Sprawozdanie z działalności Zarządu 01.01-31.12.2018.pdf
 Sprawozdanie finansowe 2018.pdf
 Sprawozdanie finansowe 2017.pdf
 Sprawozdanie finansowe 2016.pdf
 Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2018.pdf
 Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2017.pdf
 Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2016.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ZP_11_19.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ZP_13_19.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ZP_15_19.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_15_19 po popr. omyłek rachunkowych
 Informacje z otwarcia ofert dodatkowych_ZP_13_19
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_1_20
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Załącznik_nr_4 _ZP_13_19_Formularz asortymentowo-cenowy OFERTA DODATKOWA NA ZAD. 30.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_13_19_Formularz ofertowy OFERTA DODATKOWA NA ZAD. 30.doc
 Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych na zadanie 30.doc
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_11_19 po popr. omyłek rachunkowych.doc
 SIWZ_ZP_15_19 - zmiana terminu_nr2.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_15_19 - nr 2.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_07_01_2020.docx
 SIWZ_ZP_15_19 - zmiana terminu.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_15_19 nr 1.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_03_01_2020.docx
 Załącznik_nr_ 5_do_ZP_1_20_ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc
 Załącznik_nr_ 4_do_ZP_1_20_ Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
 Załącznik_nr_ 3_do_ZP_1_20_ Formularz oferty.docx
 Załącznik_nr_ 2_do_ZP_1_20_Projekt umowy.docx
 Załącznik_nr_6_do_ZP_1_20_ Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx
 Załącznik_nr_1_do_ZP_1_20_Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).docx
 Zał nr 5 do OPZ Raport zmiany ilości zamówionych posiłków.docx
 Zał nr 4 do OPZ Przykładowy jadłospis dekadowy dla diety ogólnej.xlsx
 Zał nr 3 do OPZ Średnia dzienna liczba pacjentów.xlsx
 Zał nr 2 do OPZ Roczne zestawienie ilości poszczególnych diet.doc
 Zał nr 1 do OPZ Zestawienie ilości posiłków w okresie XII 2018-XI 2019.xlsx
 Ogłoszenie o zamówieniu ZP_1_20_ opublikowane_02_01_2020.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_31_12_19.docx
 Załącznik_nr_5_ZP_15_19_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_15_19_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_15_19_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_15_19_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_15_19_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_15_19.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_31_12_2019.docx
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_13_19
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_11_19
 Informacje z otwarcia ofert.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_14_19.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_13_19.doc
 Załącznik_nr_4 _ZP_14_19_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_5_ZP_14_19_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_14_19_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_14_19_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_14_19_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_14_19.doc
 Ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane_12_12_2019.docx
 Załącznik_nr_8_ZP_13_19_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_13_19_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_7_ZP_13_19_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_13_19_Oświadczenie zakaz.rtf
 Załącznik_nr_5_ZP_13_19_Oświadczenie o niezaleganiu.rtf
 Załącznik_nr_4 _ZP_13_19_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_13_19_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_13_19_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_13_19_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_13_19.doc
 Ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane_11_12_2019.pdf
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminu_opublikowane_11_12_2019.pdf
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 11.doc
 SIWZ_ZP_11_19 - zmiana terminu.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_11_19 - nr 2.doc
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_29_11_19.docx
 Informacja o powtórzeniu czynności.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Załącznik_nr_4 _ZP_11_19_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach z dnia 25.11.2019.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_11_19_Formularz ofertowy_po zmianach z dnia 25.11.2019.doc
 SIWZ_ZP_11_19_po zmianach z dnia 25.11.2019.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_11_19.doc
 Załącznik nr 4_20_11_19_Projekt umowy.pdf
 Załącznik nr 3_20_11_19_Formularz ofertowy.docx
 Załącznik nr 2_20_11_19_Oświadczenie.doc
 Załącznik nr 1_20_11_19_Zasady i szczegółowe warunki.doc
 Zał_nr 4 do umowy - finansowy pielegniarka.docx
 Zał_nr 3 do umowy - protokół.doc
 Zał_nr 2 do umowy - harmonogram.doc
 Zał_nr 1 do umowy - Zakres obowiązków pielęgniarka.doc
 Zał_nr 1 do umowy - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.doc
 Regulamin_konkursu_ofert_20_11_19.pdf
 Ogłoszenie_20_11_2019.docx
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_12_19 po popr. omyłek rachunkowych.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_12_19.doc
 Załącznik Nr 4_05_11_19_Projekt umowy Pakiet VIII.doc
 Załącznik Nr 4_05_11_19_Projekt umowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 4_05_11_19_Projekt umowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 4_05_11_19_Projekt umowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 4_05_11_19_Projekt umowy Pakiet III-IV.doc
 Załącznik Nr 4_05_11_19_Projekt umowy Pakiet II.doc
 Załącznik Nr 4_05_11_19_Projekt umowy Pakiet I.doc
 Załącznik Nr 3_05_11_19_Formularz ofertowy Pakiet VIII.doc
 Załącznik Nr 3_05_11_19_Formularz ofertowy Pakiet VII.doc
 Załącznik Nr 3_05_11_19_Formularz ofertowy Pakiet VI.doc
 Załącznik Nr 3_05_11_19_Formularz ofertowy Pakiet V.doc
 Załącznik Nr 3_05_11_19_Formularz ofertowy Pakiet I,II,III,IV.doc
 Załącznik Nr 2_05_11_19_Oświadczenie.doc
 Załącznik Nr 1_05_11_19_Zasady i szczegółowe warunki.doc
 Regulamin_konkursu_ofert_05_11_19.pdf
 Ogłoszenie_05_11_2019.docx
 Załącznik_nr_8_ZP_11_19_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_11_19_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_7_ZP_11_19_JEDZ.pdf
 Załącznik_nr_6_ZP_11_19_Oświadczenie zakaz.rtf
 Załącznik_nr_5_ZP_11_19_Oświadczenie o niezaleganiu.rtf
 Załącznik_nr_4 _ZP_11_19_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_11_19_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_11_19_Wzór umowy na zadanie 23.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_11_19_Wzór umowy na zadania od 1 do 22.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_11_19_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_11_19.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_05_11_2019.pdf
 Załącznik_nr_4 _ZP_12_19_Formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_12_19_Formularz ofertowy - po zmianach.doc
 SIWZ_ZP_12_19 - po zmianach.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_12_19.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_04_11_2019.docx
 Załącznik_nr_5_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
 Załącznik_nr_4 _ZP_12_19_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_12_19_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_2_ZP_12_19_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_12_19_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_12_19.doc
 Ogłoszenie o zamóweiniu_opublikowane_28.10.2019.docx
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert_28_10_19.docx
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_9_19 po popr. omyłek rachunkowych.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_9_19.doc
 Załączniki 1 - 3 do SIWZ.DOC
 Załącznik nr 4 do SIWZ.PDF
 Zalacznik nr 5 do SIWZ.DOCX
 SIWZ.PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 _Zalacznik nr 4 - umowa_10_10_2019.docx
 _Zalaczniki nr 1 23.09._2019.docx
 zapytanie ofertowe spr fin 2019.docx
 Załącznik nr 4_03_10_19_Projekt umowy.pdf
 Załącznik nr 3_03_10_19_Formularz ofertowy.pdf
 Załącznik nr 2_03_10_19_Oświadczenie.pdf
 Załącznik nr 1_03_10_19_Zasady i szczegółowe warunki.pdf
 Zał_nr 4 do umowy - finansowy pielegniarka.pdf
 Zał_nr 3 do umowy - protokół.pdf
 Zał_nr 2 do umowy - harmonogram.pdf
 Zał_nr 1 do umowy - Zakres obowiązków pielęgniarka.pdf
 Zał_nr 1 do umowy - Zakres obowiązków piel_anestezjologiczna.pdf
 Regulamin_konkursu_ofert_03_10_19.pdf
 Ogłoszenie_03_10_2019.pdf
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_30_09_19.pdf
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_8_19 po popr. omyłek rachunkowych.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_9_19.doc
 SIWZ_ZP_9_19 - zmiana.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_8_19
 ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_03_09_19.pdf
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_06_09_19.pdf
 Załącznik_nr_2_ZP_8_19_Wzór umowy_tekst jednolity po zmianach.doc
 Załącznik_nr_4 _ZP_8_19_Formularz asortymentowo-cenowy_po zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_8_19_Wzór umowy_tekst jednolity po zmianach.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_8_19_Formularz ofertowy_po zmianach.doc
 SIWZ_ZP_8_19_po zmianach.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_8_19.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_9_19_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_9_19_Oświadczenie zakaz.rtf
 Załącznik_nr_5_ZP_9_19_Oświadczenie o niezaleganiu.rtf
 Załącznik_nr_4 _ZP_9_19_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_9_19_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_9_19_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_9_19.doc
 Załącznik_nr_8_ZP_9_19_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_9_19_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_9_19_JEDZ.pdf
 Załącznik nr 7_20_08_2019_Projekt umowy PAKIET II.pdf
 Załącznik nr 6_20_08_2019_Projekt umowy PAKIET I.pdf
 Załącznik nr 5_20_08_2019_Kryterium oceny PAKIET II.pdf
 Załącznik nr 4_20_08_2019_Kryterium oceny PAKIET I.pdf
 Załącznik nr 3_20_08_2019_Oświadczenie Oferenta.pdf
 Załącznik nr 2_20_08_2019_Formularz Ofertowy PAKIET II.pdf
 Załącznik nr 1_20_08_2019_Formularz Ofertowy PAKIET I.pdf
 SWKO-20.08.2019.pdf
 Ogłoszenie_20_08_2019.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Załącznik_nr_7_ZP_8_19_JEDZ.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_8_19_Oświadczenie zakaz.rtf
 Załącznik_nr_5_ZP_8_19_Oświadczenie o niezaleganiu.rtf
 Załącznik_nr_4 _ZP_8_19_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_8_19_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_8_19_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_8_19.doc
 Załącznik_nr_8_ZP_8_19_Identyfikator postępowania na MiniPortalu.docx
 Załącznik_nr_3_ZP_8_19_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Załącznik_nr_7_ZP_8_19_JEDZ.pdf
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_02_08_2019.pdf
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 Załączniki 1 - 3 do SIWZ.doc
 Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy.doc
 SIWZ_ZP_7_19.doc
 Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 Odpowiedzi na pytania.doc
 Załączniki nr 1 - 3 do SIWZ.doc
 Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy.DOC
 SIWZ_ZP_6_19.DOC
 Załącznik nr 5 do SIWZ.DOCX
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejsze.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1.doc
 Unieważnienie - Część 5.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Zawiadomienie o unieważnieniu czynnści wyboru oferty w zakresie Części 1.._.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_5_19.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_3_19 po popr. omyłek rach..doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ZP_4_19.doc
 Informacje z otwarcia ofert_ZP_3_19.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublkowane_05_04_2019.docx
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublkowane_05_04_2019.docx
 Informacja z otwarcia ofert.doc
 SIWZ_ZP_5_19.doc
 Załączniki nr 1, 2, 3, 5 do SIWZ.docx
 Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy.docx
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublkowane_05_04_2019.docx
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 Odpowiedzi na pytania.DOC
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_29.03.2019.pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 Sprostowanie treści SIWZ.DOC
 Załączniki.doc
 SIWZ.DOC
 Załącznik nr 5 do SIWZ - Część 2.pdf
 Załącznik nr 5 do SIWZ - Część 1.pdf
 Załącznik nr 4 do SIWZ.PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 Załącznik_nr_4 _ZP_3_19_Formularz asortymentowo-cenowy_po_zmianach.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_3_19_Wzór umowy_po_zmianach.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_3_19_Formularz ofertowy_po_zmianach.doc
 SIWZ_ZP_3_19_po_zmianach.doc
 Pytania_i_odpowiedzi_ZP_3_19.doc
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część 3 i 7.doc
 Informacia z otwarcia ofert.doc
 Informacja.doc
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ZP_2_19.doc
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_04_03_2019.pdf
 espd-request.xml
 Załącznik_nr_6_ZP_3_19_Oświadczenie zakaz.rtf
 Załącznik_nr_5_ZP_3_19_Oświadczenie o niezaleganiu.rtf
 Załącznik_nr_4 _ZP_3_19_Formularz asortymentowo-cenowy.doc
 Załącznik_nr_2_ZP_3_19_Wzór umowy.doc
 Załącznik_nr_1_ZP_3_19_Formularz ofertowy.doc
 SIWZ_ZP_3_19.doc
 Załącznik_nr_3_ZP_3_19_ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 Identyfikator postępowania na MiniPoltalu.docx
 Warunki korzystania z usługi.pdf
 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_01_03_2019.pdf
 espd-request.pdf
 Odpowiedzi na pytania ZP_19_18_28.02.2019.doc
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 138354