szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia publiczne:
Zamówienia publiczne 2022

             

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PRABUTACH SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data

Nazwa zamówienia

Sygnatura

30.12.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Dostawę materiałów szewnych i innych wyrobów medycznych inwazyjnych wykorzystywanych podczas zabiegów operacyjnych

ZP/20/22

30.12.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Świadczenie usługi w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów

ZP/19/22

29.12.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Dostawę materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek oraz środków do dezynfekcji

ZP/18/22

16.12.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Świadczenie usługi w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów

ZP/17/22

24.11.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Dostawę sprzętu medycznego

IZP.271.24.2022.KK

14.11.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

ZP/16/22

21.09.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji zabezpieczającej klatki schodowe w pawilonie I przed ich zadymianiem i doprowadzenie stanu do zgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych

ZP/15/22

26.08.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Doposażenie w sprzęt medyczny

ZP/14/22

12.08.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Dostawę materiałów szewnych i innych wyrobów medycznych inwazyjnych wykorzystywanych podczas zabiegów operacyjnych

ZP/13/22

03.08.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Dostawę produktów leczniczych i innych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o.

ZP/12/22

02.08.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: Świadczenie usług transportu sanitarnego, specjalistycznego i drogowego z podziałem na 3 zadania dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy

ZP/11/22

28.06.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i projektu zagospodarowania terenu i pozostałych opracowań projektowych i przedprojektowych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Dostosowanie Pawilonu nr III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp z o.o. na potrzeby oddziału leczenia chorób zakaźnych” "

ZP/10/22

06.05.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Dostawę środków do utrzymania czystości i worków foliowych"

ZP/9/22

05.05.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Świadczenie usługi transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania przez okres 24 miesięcy"

ZP/8/22

15.04.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Dostawę sprzętu medycznego"

ZP/7/22

14.04.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Dostawę produktów leczniczych"

ZP/6/22

04.03.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, zakaźnych i odczynników chemicznych"

ZP/5/22

03.03.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Dostawę produktów leczniczych"

ZP/2/22

25.02.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Zakup i dostawę gazów medycznych oraz dzierżawę butli gazów medycznych i zbiornika tlenu ciekłego wyposażonego w system zdalnej transmisji danych – na okres 24 miesięcy"

ZP/3/22

25.02.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku"

ZP/4/22

17.01.2022 r.


Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na: "Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku"

ZP/1/22

 


 

 

 
informacje udostępnił:Łukasz Brzoza - Administrator BIP
informacje wytworzył:Marzena Krysztoforska
data udostępnienia: 2022-01-18 02:18:12
ostatnia modyfikacja: Łukasz Brzoza - Administrator BIP 2022-12-30 20:28:14 »
Przeczytaj również:
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/20/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/19/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/18/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/17/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze IZP.271.24.2022.KK
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/16/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/15/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/14/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/13/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/11/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/10/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/9/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/8/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/7/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/6/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/5/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/2/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/3/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/4/22
Zamówienie publiczne o sygnaturze ZP/1/22
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 138693